Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2020

dancing-shoes
dancing-shoes
Reposted fromworst-case worst-case viaseaweed seaweed
dancing-shoes
0496 7558 500
Florence
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji viaseaweed seaweed
dancing-shoes
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaseaweed seaweed
dancing-shoes
6889 1812
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaseaweed seaweed
dancing-shoes

February 24 2020

dancing-shoes
3115 d1ea 500
dancing-shoes
6530 8254
Reposted fromEtnigos Etnigos

February 23 2020

dancing-shoes
dancing-shoes
4876 2f5a 500
Reposted fromxtal xtal viacompletelydifferent completelydifferent
dancing-shoes
Wiem to, że jestem zawsze zupełnie sam. I może programowo chciałem,  żeby wszyscy mnie opuścili.  Wtedy czuję moją siłę.
— Witkacy, Listy do żony
Reposted fromrosalie rosalie viamothsdevourer mothsdevourer
dancing-shoes
4639 9ad2 500
dancing-shoes
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. 
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromlovvie lovvie vianotyourstrawberry notyourstrawberry
dancing-shoes
Zawsze trzeba wiedzieć, kiedy kończy się jakiś etap w życiu. Jeśli uparcie chcemy w nim trwać dłużej niż to konieczne, tracimy radość i sens tego, co przed nami.
— Paulo Coelho
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaweruskowa weruskowa
dancing-shoes
Czasem po prostu potrzebujesz usłyszeć, że jesteś dzielna. Że jesteś wspaniała.
— Mów mi tak
dancing-shoes
Zawsze uważałam, że w prawdziwym związku powinno być wiele miejsc.. Miejsce na szacunek i zrozumienie. Miejsce na mówienie i słuchanie. Miejsce na patrzenie i dostrzeganie. Miejsce na pieszczotę i dopieszczanie. Miejsce na śmiech.. dużo śmiechu. Miejsce na kumpelstwo i wygłupy. Miejsce na obecność i odrobinę samotności. Miejsce na dużo hałasu i na ciszę. I miejsce na miłość. Bezsprzecznie.. najwięcej miłości.
— Ewa Grzywacz
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamononok mononok
dancing-shoes

February 22 2020

dancing-shoes
1026 0aa3 500
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija vianowaczi nowaczi
dancing-shoes
Pewne drzwi trzeba zamknąć,   bo prowadzą już donikąd.
dancing-shoes
Chętnie zniknęłabym na miesiąc lub rok
— Mela Koteluk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl