Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2018

dancing-shoes
Reposted frombluuu bluuu vialeniwieec leniwieec
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz vialeniwieec leniwieec
dancing-shoes
6910 92fa 500
Reposted fromwoodpile woodpile vialeniwieec leniwieec
dancing-shoes
6972 8786 500
dancing-shoes
dancing-shoes
4375 7e76 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaautumn-feeling autumn-feeling
dancing-shoes
8975 872d 500
dancing-shoes
2327 8be3 500
Reposted from4777727772 4777727772
dancing-shoes
2329 efaa 500
Reposted from4777727772 4777727772

October 21 2018

dancing-shoes
7683 35bf
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
dancing-shoes
dancing-shoes
8884 a464
Reposted from4777727772 4777727772

October 12 2018

dancing-shoes
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapoppyseed poppyseed
dancing-shoes
2007 4e86 500
Reposted fromsoftboi softboi viahormeza hormeza
dancing-shoes

20:57, a Ty wolisz inwestować oczy w telefon, niż w oczy osoby, która teraz siedzi samotna w drugim pokoju. Nie zdajesz sobie sprawy jak w wielkiej dupie jesteś, kiedy wydaje Ci się, że masz czas - że to Ci jeszcze ujdzie. Zainteresuj się, podejdź do niej, zrób jej herbaty z cytryną i przytul. Doceń ją, póki masz kogo.

Ludzie Ci wybaczą wiele, ale nie to, że Cię nie ma - gdy tego potrzebują. Nie ucz się na swoich błędach, ucz się na moich błędach - najgorzej mają Ci, co będąc w związku,

czują się samotni.

— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl viatake-care take-care
dancing-shoes
7129 3560
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
dancing-shoes
3918 bdb8 500
Reposted fromSanthe Santhe viaawakened awakened
dancing-shoes
dancing-shoes

"Założyć rodzinę. Myślę, że łatwiej by mi przyszło założyć imperium."

— E. Cioran
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl