Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

dancing-shoes
8374 1d28
Reposted fromdiebitchess diebitchess viaLimysoul Limysoul
dancing-shoes
dancing-shoes
dancing-shoes
9859 b274
Reposted fromiamstrong iamstrong
dancing-shoes
9872 09e8
Reposted fromiamstrong iamstrong
dancing-shoes
dancing-shoes
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
dancing-shoes
9037 6167 500
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaszarakoszula szarakoszula

June 15 2017

dancing-shoes
5539 1f9e

June 13 2017

dancing-shoes
dancing-shoes
Dzisiaj jestem już starsza, o te kilka przygód, kiedy krew buzowała w żyłach w napięciu i strachu, że może się nie udać. O kilka niezałatwionych spraw, które pokazały, że mogą wrócić za jakiś czas ze zdwojoną siłą. O tych ludzi, którzy zarzekając się, że będą zawsze, nie przewidzieli, że ich 'zawsze' będzie miało swój koniec w dniu, kiedy okaże się, że nie jestem taka prosta, jak myśleli. Jestem starsza o te zawiedzione zaufanie i wystawianą na próby wiarą nie tylko w siebie, ale też innych ludzi. O wszystkie błędy, które popełniłam i mówiłam, że już nigdy więcej, a potem i tak robiłam to samo. O tych kilka zauroczeń, które mogę określić szczeniackimi miłościami i o wszystkie litry łez z ich powodu wylane. Dziś jestem starsza o ciebie i o tę jedną, jedyną miłość, która kazała mi wspinać się na szczyt, by upadek połamał nie tylko kości, ale też serce.
— dontforgot.moblo.pl
Reposted fromdontforgot dontforgot viafoodforsoul foodforsoul
dancing-shoes

Switzerland.

8888 242b 500
Reposted fromstrzepy strzepy viasalami salami
6121 bd45 500
6120 a063 500

kohalmitamas:

* * * by looki

dancing-shoes
7733 b6eb
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabookart bookart
dancing-shoes

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl