Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

dancing-shoes
5567 02ee 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatoniewszystko toniewszystko
dancing-shoes
Mama zawsze mi mówiła: „Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy, nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie”. Miałam te słowa „wdrukowane” w mózgu i w moim przypadku sprawdziły się. Mój mąż mówi, że nikt go w życiu tak nie umęczył jak ja. Teraz śmieje się z tego, ale ja jestem jego żoną.
— Magdalena Mielcarz
7065 a2f4 500

Manarola, Italy (by Kuba Szymik)

dancing-shoes
8327 b6c5
Reposted fromiamstrong iamstrong
9224 c658

pethal:

send me a “:)” for a screenie+solo to 32k+ dashes!

Reposted fromtosiaa tosiaa viatoniewszystko toniewszystko
dancing-shoes
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis

April 22 2017

dancing-shoes
9685 703e
dancing-shoes
1695 8497 500

April 17 2017

dancing-shoes
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''

April 14 2017

2073 ee31 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viacoeurina coeurina
dancing-shoes

April 13 2017

dancing-shoes
Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim czego chcesz.
— A. Dąbrowska Dreszcze
Reposted fromM-M M-M viatoniewszystko toniewszystko
dancing-shoes
a gdy będzie źle, nie puść mnie.
— Karmelove - Marcelina ft. Piotr Rogucki
dancing-shoes
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras viatoniewszystko toniewszystko
4780 9789
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaShittyKitty ShittyKitty
dancing-shoes
3387 09ea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacoeurina coeurina
2420 ace7

petalier:

@weheartit /entry/201985054

Reposted fromfreakish freakish viatoniewszystko toniewszystko
dancing-shoes

April 12 2017

dancing-shoes
3387 09ea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacoeurina coeurina

April 10 2017

6937 965b 500
Reposted fromturquoise turquoise viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl