Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

dancing-shoes
2781 5718 500
2841 c798 500

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood vianaturalginger naturalginger
dancing-shoes
2459 d401 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianaturalginger naturalginger
dancing-shoes
9019 f79d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianaturalginger naturalginger
dancing-shoes
4300 e951
Reposted fromaletodelio aletodelio viajamaicanbeat jamaicanbeat
dancing-shoes
2990 f583 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyszkaminnie myszkaminnie
dancing-shoes
Kobiety tęsknią za nieprzewidywalnością.   Za jasnym komunikowaniem swoich oczekiwań. Kobieta chce, aby facet do niej podszedł i powiedział: „Chcę Cię.” A następnie nie spuścił wzroku i patrzył tak długo, żeby się zaczerwieniła i to ona spuściła wzrok.  Tym, co napędza kobietę, są emocje. Dasz jej emocje, masz kobietę.
— Piotr C.
Reposted fromnaturalginger naturalginger vianowaczi nowaczi
dancing-shoes
5213 24b0 500
Reposted fromPoranny Poranny vialexxie lexxie
dancing-shoes
Reposted fromlifeless lifeless vialexxie lexxie

September 15 2019

dancing-shoes
Kochała go jeszcze, bo miłość tak szybko nie odchodzi, potrzebuje czasu, zanim się zbierze, pójdzie i ostatecznie zamknie za sobą drzwi. Ale miłość nie czuła się już u niej dobrze. Stała się nieufna, znużona i nadszarpnięta. Niczym złamany kwiat, który jeszcze przez chwilę kwitnie, ale już zwiesza płatki i nieuchronnie obumiera.
— Charlotte Link – Wielbiciel
dancing-shoes
Mój ojciec radził, żeby nigdy nie roztrząsać powodów decyzji, kiedy już klamka zapadnie. 
— Andrew Motion - "Silver. Powrót na Wyspę Skarbów"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viajunior13 junior13
dancing-shoes
1478 57dc 500
dancing-shoes
9831 5ca7
Reposted frompiehus piehus viajunior13 junior13
dancing-shoes
9985 b614
Reposted frommarvelous marvelous viayouaresonaive youaresonaive
dancing-shoes
What the kurwa fuck?!
— wtkf... ...
Reposted fromPoranny Poranny
dancing-shoes
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
dancing-shoes
1547 2b69 500
Reposted fromolbaria olbaria viaifyouleave ifyouleave
dancing-shoes
0095 02d5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

September 14 2019

dancing-shoes
Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej kobiety).
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin vialiliowadusza liliowadusza
dancing-shoes
7575 aaee
Reposted fromtichga tichga viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl