Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

9844 145f 500

Alaska | by Louise Alban

dancing-shoes
Nic nie stoi na twojej drodze oprócz ciebie.
— Grey's Anatomy

May 21 2017

dancing-shoes
6820 f73f
Reposted fromiamstrong iamstrong
dancing-shoes
5669 80e2
Reposted fromiamstrong iamstrong
dancing-shoes
Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują nas, nie dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić. Staniesz się składem starych śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Oskar i pani Róża
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaiamstrong iamstrong
2471 3248
Reposted fromchief chief viasalami salami
dancing-shoes
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viasleepingsickness sleepingsickness

May 20 2017

dancing-shoes
Reposted frombluuu bluuu viafoodforsoul foodforsoul
dancing-shoes
0580 0a14 500
Reposted fromshieep shieep viafoodforsoul foodforsoul
dancing-shoes
Bo nie można przeciągać tych spraw w nieskończoność. W którymś momencie po prostu pociągasz za plaster i boli, ale za chwilę jest już po wszystkim i czujesz ulgę.
— J. Green 'Szukając Alaski'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaszarakoszula szarakoszula
dancing-shoes
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
dancing-shoes
już nigdy nie będę walczyć o Twoje towarzystwo. Gdybyś chciał to byś był.
— kochamzycdobrze.soup.io/
Reposted fromkochamzycdobrze kochamzycdobrze viaLimysoul Limysoul
dancing-shoes
3654 ee47
Reposted fromoiv13 oiv13 viaShittyKitty ShittyKitty
dancing-shoes
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
dancing-shoes
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viaszarakoszula szarakoszula
dancing-shoes
Z miłością jest tak: kiedy kogoś poznawałem, czekałem na znaki. Teraz wiem, że nie ma tej jedynej, nie ma tego jedynego. Jest decyzja, a potem ciężka praca (...).
— Adam Darski "Nergal" w rozmowie z Angeliką Swobodą
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness
Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze, ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— Freiya Asgard
(via cytatyvv)
dancing-shoes
8056 4d69
Reposted fromiamstrong iamstrong
1837 bef2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
dancing-shoes
4586 f225
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl