Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

dancing-shoes
7776 62b3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
dancing-shoes
Życzę Ci byś, spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro, cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromlovvie lovvie viaCannonball Cannonball
dancing-shoes
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viamikrokosmos mikrokosmos

November 15 2019

dancing-shoes
2990 f583 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamartinif16 martinif16

November 06 2019

2230 d74d

November 05 2019

dancing-shoes
Ludzie często mówią: 'Masz psa? Jak jest stary, to kup sobie drugiego, młodego, żeby ci nie brakowało, jak tamten zdechnie'. Albo mówią do kogoś, kto cierpi: 'Nie przejmuj się, znowu pokochasz'. Według nich miłość to pewna ilość energii, którą człowiek dysponuje i którą można dowolnie przerzucać z jednego obiektu na drugi. Dla mnie miłość jest czymś nieprzekładalnym.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
dancing-shoes
Zrób sobie dzień bez myślenia. Wyjmij ze swojej głowy tych, którzy cię skrzywdzili i takich, którzy zepsuli ci humor. Wyloguj się na chwilę. Nie wyolbrzymiaj, nie analizuj. Odłóż na bok problemy i rozterki. Pozwól sobie na oddech i spokój. Czasem tak trzeba. Wyjść, zamknąć drzwi. Nie myśleć. Wrócisz. Wrócisz jutro. Do życia ze zdwojoną siłą, z kosmiczną energią, z naładowanymi akumulatorami, wyluzowanym sercem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadunkellicht dunkellicht
dancing-shoes
3401 e5b4 500
dancing-shoes
6369 9881 500

October 31 2019

dancing-shoes
6143 1c2e 500
Reposted fromsavatage savatage vialexxie lexxie
dancing-shoes
1623 184e 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
dancing-shoes
3010 2bc2
Reposted fromrenirene renirene viakrainakredek krainakredek
dancing-shoes
- Straciłam nadzieję. Nie mam już siły walczyć. Jestem wyczerpana. Nie dam rady. - Nie wiesz, co się wydarzy. Musisz walczyć, musisz być uparta i nieustępliwa. Musisz spróbować.
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
dancing-shoes
dancing-shoes
dancing-shoes
dancing-shoes
Wycofanie się jest bardzo częstym elementem obronnym. Wydaje się łatwiejsze niż próba zmiany czy nawet rozmowy. A przecież niekoniecznie trzeba się od razu umawiać na tak zwaną poważną rozmowę - to wielu przerasta. Czasem wystarczy coś powiedzieć mimochodem i zobaczyć, co się wydarzy.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaaksamitt aksamitt
dancing-shoes
2507 4be4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaksamitt aksamitt

October 28 2019

dancing-shoes
8221 c470
Reposted fromkarmacoma karmacoma viablackheartgirl blackheartgirl
dancing-shoes
9358 9e86 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl