Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

dancing-shoes
Noce. One są dobre do wszystkiego. Do rozmów, do odpoczynku, do wspominania, do seksu, do układania życia, do płakania, do wszystkiego. Nocami jest łatwiej znaleźć siebie. Odnaleźć duszę, która gdzieś głęboko w ciele ukrywa się przed tym toksycznym światem.
Reposted fromgdybam gdybam viaLimysoul Limysoul

March 11 2017

dancing-shoes
Najtrudniej jest przeżyć następne pięć minut. Życie to jest następne pięć minut. Najczęściej trzeba coś przełożyć z miejsca na miejsce, a potem z powrotem na to samo miejsce. Wstać, usiąść, pójść, zareagować. A jednak nie ma innego życia jak tylko następne pięć minut. Reszta to wyobraźnia.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromasdfgh asdfgh viafuckofcourse fuckofcourse
dancing-shoes
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik
Reposted fromkyte kyte viasleepingsickness sleepingsickness
dancing-shoes
Reposted fromfalconwing falconwing vialottee lottee
6130 c0b5 500

gokuma:

Reblog the happy chubby cat for a nice weekend and good nights of sleep

Reposted fromwowimtired wowimtired vialottee lottee

March 10 2017

dancing-shoes
0323 da67
Reposted fromnaelienn naelienn
dancing-shoes
0598 82d7 500
Reposted fromnieEstetyczna nieEstetyczna
dancing-shoes
0741 66f7
dancing-shoes
8541 c3d4
(500) Days of Summer

March 09 2017

dancing-shoes
4608 51fd
dancing-shoes
- Dlaczego zacząłeś czytać książki? - spytał mnie nagle i uważam, że było to najciekawsze pytanie, jakie mi ktoś zadał w życiu. 
- Bo wydawało mi się, że one są mądrzejsze od ludzi, których wtedy znałem.
— Mariusz Szczygieł "Láska nebeská"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszarakoszula szarakoszula
dancing-shoes
1279 e844
Reposted fromLimysoul Limysoul
dancing-shoes
1936 f5ab
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialottee lottee
dancing-shoes

March 07 2017

dancing-shoes
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viamartalaura martalaura
dancing-shoes
Nie rozpamiętuj przeszłych niepowodzeń czy zdarzeń będących źródłem poczucia winy, wstydu, porażki. Przeszłość minęła i tylko myślenie o niej utrzymuje ją żywą w pamięci.
dancing-shoes
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
dancing-shoes
dancing-shoes
8230 f58e 500
Reposted fromolivierk olivierk viamissyseepy missyseepy
dancing-shoes
9766 528a 500
Reposted frommslexi mslexi viamissyseepy missyseepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl