Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

dancing-shoes
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaweruskowa weruskowa
dancing-shoes
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viate-quiero te-quiero
dancing-shoes
Czuję naraz nic i wszystko, i to najgorsze uczucie, jakiego kiedykolwiek doznałam.
— Anna Todd - "After. Bez siebie nie przetrwamy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

December 04 2017

dancing-shoes
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty vialeniwieec leniwieec
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
dancing-shoes

No trudno, jest stuknięta. To nic. Chyba się w niej zakochałem.

— Świat nocy
dancing-shoes
dancing-shoes
A jednak potrzeba mi twoich słów i trzeba twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej...
— Halina Poświatowska
Reposted fromchangecolour changecolour viaodnowa odnowa
dancing-shoes
Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadałby chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy tobie. Nigdy nie pozwoliłby ci odejść.
— Diana Sullivan
Reposted frompensieve pensieve viawiks wiks
dancing-shoes
dancing-shoes
dancing-shoes
1229 d2af
8278 ee1d 500
Reposted frombrumous brumous viatysiace-mysli tysiace-mysli
dancing-shoes
dancing-shoes
dancing-shoes
dancing-shoes
Nauczyła mnie, że prawdziwa miłość potrzebuje czasu, pracy i komunikacji. Prawdziwa miłość rozkwitała jedynie dla tych, którzy poświęcali czas, by ją pielęgnować, odżywiali ją i dawali jej światło.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viainspirations inspirations
dancing-shoes
dancing-shoes
3432 4832
Reposted fromretro-girl retro-girl viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl