Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

dancing-shoes
3140 8cd4 500
dancing-shoes
Chciałabym, żeby się udało. 
Reposted fromlovvie lovvie viaoutofmyhead outofmyhead
dancing-shoes
3626 00d8 500
takie Zośkowe <3

May 16 2019

dancing-shoes
Owen: ...my nigdy nie umiemy się zgrać w czasie.
Terapeuta: Bo wszystko pan zepsuł.
Owen: Przypadkiem.
— Chirurdzy
Reposted fromresort resort viagreysanatomy greysanatomy
dancing-shoes
5126 a779
dancing-shoes
Źródło:afirmacje
dancing-shoes

May 14 2019

dancing-shoes
dancing-shoes

The 4 stages of sleep

Reposted frommr-absentia mr-absentia viacarmenluna carmenluna
dancing-shoes
Soup.io jest jak niekończące sie toksyczne związki. Ile razy by nie znikała, Ty i tak do niej wrócisz.
Reposted fromriddl3m riddl3m vianaturalginger naturalginger
dancing-shoes
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
dancing-shoes
7794 4921 500
Reposted frompampunio pampunio vianaturalginger naturalginger

May 10 2019

dancing-shoes
dancing-shoes
- Mój problem polega na tym, że nie lubię ludzi - rzekł. - W rzeczywistości nie wierzę, że mogą się zmienić.
— Jonathan Franzen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
dancing-shoes
9433 1bb9 500
dancing-shoes

May 06 2019

dancing-shoes
Bardzo boję się, że nie wykorzystam swojego życia na sto procent. Przeraża mnie fakt, że czas mija, a ja mam tyle do zrobienia. Tyle spraw chce załatwić, tyle miejsc odwiedzić, tyle zdań jeszcze nie wypowiedziałam. Jeszcze tyle chcę napisać, tyle przeczytać, tak wiele marzeń mam do spełnienia i taki ogrom piękna, które chciałabym ujrzeć.  Staram się jak mogę wykorzystać to życie, ale zawsze gdzieś w środku siedzi ten mały potwór, który mówi, że nie zdążę.  
— PIK

May 05 2019

dancing-shoes
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa, gdy masz wszystko. 
— Carlo Ancelotti
Reposted fromlovvie lovvie viaseaweed seaweed
dancing-shoes
5287 c496 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaseaweed seaweed
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viaseaweed seaweed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl