Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2018

dancing-shoes
Najlepsze co możesz mieć od życia, to kogoś, kto Cię kocha taką jaką jesteś. W dobrym czy złym nastroju, ładną czy brzydką, jaka byś nie była. Z taką osobą warto być.
dancing-shoes
9628 e6c7 500
Reposted from4777727772 4777727772

June 03 2018

dancing-shoes
4070 8686
Reposted fromspontaniczna spontaniczna via4777727772 4777727772
dancing-shoes
5764 6db7 500
Reposted fromseaweed seaweed via4777727772 4777727772

June 02 2018

dancing-shoes

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

dancing-shoes
6227 898b
Najpiękniejsze wieczne miłości naszych dziadków 
Reposted fromBloodEve BloodEve
dancing-shoes
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
— salute.soup.
Reposted fromSalute Salute viaalliwantisyou alliwantisyou
dancing-shoes
1199 000d 500
Reposted fromteijakool teijakool viaseaweed seaweed
dancing-shoes
3374 f39f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapoolun poolun
dancing-shoes
4535 132d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabadblood badblood
dancing-shoes
Reposted fromshakeme shakeme viabadblood badblood
dancing-shoes
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad via4777727772 4777727772
dancing-shoes
3769 6798 500
Reposted from4777727772 4777727772

June 01 2018

0131 ff94

giflounge:

Teaching your cat morse code

No, you come here!
dancing-shoes
5887 f469
Reposted fromursa-major ursa-major
dancing-shoes

Związek jest jak pory roku.

Na początku jest wiosna, bo zaczynacie się poznawać. Później lato, czyli to ten etap, kiedy jego fiuta obserwujesz częściej, niż później przez najbliższe kilka lat (jeśli oczywista zostaniecie ze sobą tak długo). Później jest jesień. Niby jesień to wrzesień, czyli ładnie, ale jesienią też piździ, bo każdy wie, jak w Polsce wygląda piździernik. Nie mówiąc o listopadzie.

Czyli niby wszystko jest ładnie, ale jakby zimniej i kolory przygasają. A później jest zima.

A zimą związek wchodzi w atrofię. I mało która para wychodzi z zimy, ale należy pamiętać, że po zimie zawsze jest wiosna. Tyle, że najczęściej z kimś innym, kto powinien o ciebie dbać. 

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2018/02/27/notka-ktora-powinna-przeczytac-kazda-dziewczyna-ktora-choc-raz-w-swoim-zyciu-myslala-ze-jest-brzydka/
Reposted frompanikea panikea via4777727772 4777727772
dancing-shoes
dancing-shoes
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
dancing-shoes
8650 7c22
Reposted fromursa-major ursa-major
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl